Predškolski programi 2018./2019.

Rezultati prijamnih audicija za upis učenika u 1. razred osnovne Glazbene škole u Varaždinu, Područne odjele u Ivancu i Lepoglavi te predškolske programe

Rezultati za upis učenika u 1. razred osnovne glazbene škole – Glazbena škola u Varaždinu – jesenski rok 

Upis u Glazbenu školu u Varaždinu će se održati u četvrtak, 30.08.2018.
od 9 do 12 sati, te od 16 do 19 sati u Tajništvu Škole (soba 6).

Rezultati za upis u 1. razred osnovne glazbene škole – Područni odjel u Ivancu – jesenski rok

Upis u Područni odjel u Ivancu će se održati u četvrtak, 30.08.2018.
od 9 do 12 sati.

Rezultati za upis učenika u 1. razred osnovne glazbene škole – Područni odjel u Lepoglavi – jesenski rok

Upis u Područni odjel u Lepoglavi će se održati u četvrtak, 30.08.2018.
od 9 do 12 sati.

Rezultati za upis učenika u početnički solfeggio i predškolski zbor – jesenski rok

Upis u predškolske programe će se održati u Glazbenoj školi u Varaždinu 
u četvrtak, 30.08.2018. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati u Tajništvu Škole (soba 6).


Slobodna upisna mjesta – jesenski rok – Predškolski programi

Predškolski programi – slobodna upisna mjesta – jesenski rok 2018.2019.

PRIJAVNICA-za-AUDICIJU-u-osnovnu-glazbenu-školu

Natječaj za upis učenika u predškolske programe – šk.god.2018.19


Rezultati prijamne audicije – predškolski programi – ljetni upisni rok

Rezultati – mala škola blok flaute i mala škola violine – šk.god. 2018.19 – ljetni upisni rok Rezultati – Početnički solfeggio i predškolski zbor – šk.god. 2018.19. – ljetni upisni rok

Upis učenika je u srijedu, 20.06.2018. od 9 do 12 sati te od 16 do 19 sati u učionici 12.


Upis učenika u predškolske programe – šk.god. 2018./2019.

Natječaj za upis učenika u predškolske programe – šk.god.2018.19

PRIJAVNICA-za-AUDICIJU-u-osnovnu-glazbenu-školu


Prijamna audicija za upis učenika u predškolske programe u šk.god. 2018./2019.

Termini prijamne audicije – osnovna glazbena škola, područni odjeli i predškolski programi – 2018.2019