Pripremno obrazovanje i srednja glazbena škola 2016./2017.

2.6.-26.06.2016.

– kandidati se aktiviraju u sustavu – www.upisi.hr

napomena: kandidati koji nisu učenici 8.r. osnovne škole trebaju se javiti u Glazbenu školu u Varaždinu kako bi im se omogućila prijava, odnosno aktivacija (potreban OIB)

27.06.-28.06.2016.

– prijava obrazovnih programa – www.upisi.hr

21.06; 30.06. – 01.07.2016.

          prijamni ispiti:

          21.6.2016. kandidati s teškoćama u razvoju 

 1.r. srednje glazbene škole 

9:30 sati – instrument/solo pjevanje

10 sati – solfeggio pismeni

11:30 sati –  solfeggio usmeni

provjera stranih jezika za učenike koji ga u osnovnoj školi nisu učili:

13 sati – njemački jezik/engleski jezik

 

pripremno obrazovanje
   9:30 sati – instrument/solo pjevanje

10 sati – ispit glazbene darovitosti

 

REDOVNI KANDIDATI        

1.r. srednje glazbene škole  

30.6.2016. redovni kandidati

9 sati – instrument
10 sati – solo pjevanje (za kandidate koji su prijavili solo pjevanje)
15 sati – solfeggio pismeni

17 sati – solfeggio usmeni ( teoretičari)
           

           1.7.2016. redovni kandidati
            9 sati – solfeggio usmeni (svi ostali)

provjera stranih jezika za učenike koji ga u osnovnoj školi nisu učili:

14 sati – njemački jezik

18 sati – engleski jezik

 

          1.r. pripremnog obrazovanja-redovni kandidati
          1.7.2016.
9 sati – solo pjevanje (za kandidate koji su prijavili solo pjevanje)

10 sati – ispiti glazbene darovitosti

6.-8.7.2016.
– iz www.upisi.hr isprintati prijavnicu obrazovnih programa
– učenici 8.r. donose u svoju osnovnu školu
– ostali kandidati u Glazbenu školu u Varaždinu

11.7.2016. – REZULTATI (www.upisi.hr)

11.-13.7.2016. – UPISI
– iz www.upisi.hr isprintati upisnicu i donijeti u Glazebnu školu u Varaždinu
– uz upisnicu potrebno je u Glazbenoj školi u Varaždinu ispuniti ugovor o participaciji (roditelj)

Zaprimanje i evidencija prijavnica na jesenskom roku

Sukladno Odluci o upisu, danas, 29. kolovoza 2016. u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata te je od toga trenutka omogućen ispis prijavnica

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti u Glazbenu školu u Varaždinu do 31. kolovoza u 15:00 sati

Učenici trebaju doći s roditeljima zbog potpisivanja ugovora o plaćanju participacije.


Jesenski upisni rok srednja glazbena škola i pripremno obrazovanje šk.god. 2016/2017

Sukladno točki X. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. (Narodne novine, 52/2015) jesenski upisni rok započinje 22. kolovoza 2016. godine kada počinje prijava obrazovnih programa. Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere završit će 23. kolovoza 2016. godine, a provjera i unos rezultata dodatnih provjera održat će se 24. i 25. kolovoza 2016. godine. Odabir obrazovnih programa zaključat će se 29. kolovoza 2016. godine kada će se započeti s ispisom prijavnica. Konačne ljestvice poretka objavit će se 1. rujna 2016. godine, a dostava upisnica u srednje škole 2. rujna 2016. godine. Zbog kratkoće jesenskog roka molimo sve kandidate da se obavezno drže svih propisanih rokova. Napominjemo da za upis na preostala slobodna mjesta u jesenskom roku mogu kandidirati samo oni učenici koji se nisu upisali u srednju školu u ljetnom upisnom roku.


Objava konačnih rezultata za upis u 1. razred pripremnog obrazovanja i 1. razred srednje glazbene škole te upis kandidata, šk.god. 2016./2017.

11. srpnja 2016. godine u 12:00 sati ljestvice poretka postat će konačne. Kandidati će ostvariti pravo upisa samo u onaj program na čiju su ljestvicu poretka u tom trenutku svrstani, a sukladno ostvarenom broju bodova. Samim time, nakon objave konačnih ljestvica poretka, kandidati će moći ispisati i upisnicu (na kartici ‘Moj odabir‘) koju će donijeti u srednju školu u kojoj su ostvarili pravo upisa do 13. srpnja, koje srednja škola treba označiti u sustavu u izborniku Posebni uvjeti upisa i upisnica.

U Glazbenoj školi u Varaždinu vršit će se upis učenika koji su ostvarili pravo upisa:

ponedjeljak, 11.7.2016. od 12 do 14 sati

utorak, 12.7.2016. od 8 do 17 sati

srijeda, 13.7.2016. od 8 do 15 sati

 

Učenici trebaju doći s roditeljima zbog potpisivanja ugovora o plaćanju participacije.

Učenici koji upisuju temeljni obrazovni program (sa općeobrazovnim dijelom) trebaju donijeti kopije svjedodžbi od 5. do 8. razreda, a učenici koji su ostvarili dodatne bodove (natjecanja, smotre i dr.) trebaju donijeti kopije dokumenata temeljem kojih su ostvarili dodatne bodove.

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici.

Nakon 12:00 sati kraj obrazovnoga programa u kojemu kandidat ostvaruje pravo upisa u stupcu Pravo upisa prikazivat će se riječ Da, a na svim ostalim ljestvicama poretka umjesto plasmana pisat će ” -“. Molimo kandidate koji su stekli pravo upisa u programe za koje je uvjet, uz upisnicu, dostava dodatne dokumentacije (liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju, dokumente kojima su ostvarili dodatne bodove (osim za natjecanja koju su automatski evidentirana u sustavu) i sl.), što kandidati mogu provjeriti na svom sučelju na kartici Moji rezultati/Detaljno, da potrebne dokumente dostave srednjoj školi u razdoblju od 11. do 13. srpnja 2016. godine.Samo kandidati koji se nisu uspjeli upisati u ljetnom upisnom roku mogu konkurirati na jesenskom upisnom roku za preostala slobodna mjesta. U jesenskome upisnom roku bit će moguće prijaviti samo obrazovne programe za koje upisna kvota u ljetnome roku nije popunjena. Slobodna mjesta za jesenski rok bit će poznata od 18.srpnja 2016.
Na kartici ‘Moj odabir‘ dostupna je za preuzimanje i Potvrda o stečenom pravu upisa koja se koristi za upis u učeničke domove i slične svrhe.VAŽNO: Napominjemo da srednje škole same određuju točne datume i vrijeme za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja (11.-13. srpnja) i objavljuju ih na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.


Zaprimanje prijavnica obrazovnih programa šk.god. 2016./2017.- srednja glazbena škola i pripremno obrazovanje

U srijedu, 6. srpnja 2016. u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata te će od toga trenutka razrednicima osnovnih škola biti omogućen ispis prijavnica za učenike njihovih razreda u izborniku Prijavnice.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti razredniku  ili u Glazbenu školu u Varaždinu (ukoliko je učenika aktivirala Glazbena škola u Varaždinu) do 8. srpnja 2016. godine u 15:00 sati, koji će to označiti u sustavu.

Prijavnice će se u Glazbenoj školi u Varaždinu zaprimati:

srijeda, 6. srpnja 2016.g. od 12,00 do 14,00 sati

četvrtak, 7. srpnja 2016.g. od 8,00 do 17,00 sati

petak, 8. srpnja 2016.g. od 8,00 do 15,00 sati.

VAŽNO! Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka.

– Učenici 8. razreda škola u RH svoje će prijavnice dobiti od razrednika u svojoj osnovnoj školi te ih potpisane na vrijeme moraju vratiti razredniku.
– Učenici škola u RH koji nisu 8. razred od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici Moj odabir. Dužni su ih potpisane dostaviti do 8. srpnja 2016. godine u 15:00 sati upisnom povjerenstvu u školu koja ih je aktivirala.

– Kandidati koje je registrirao Središnji prijavni ured od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici Moj odabir. Dužni su ih potpisane do 8. srpnja 2016. godine u 15:00 sati dostaviti Središnjem prijavnom uredu na adresu e-pošte srednja@azvo.hr.

Potpisivanjem prijavnice svi kandidati potvrđuju svoju stvarnu namjeru upisa u bilo koji obrazovni program naveden u prijavnici. Aplikacija će kandidata automatski rasporediti na obrazovni program koji mu je najviše na listi prioriteta, a na kojemu prema broju bodova ulazi u upisnu kvotu. Također, ova prijava ne garantira upis u odabrane obrazovne programe ako upisna kvota u trenutku objave konačnih ljestvica poretka bude popunjena kandidatima s više bodova.
VAŽNA NAPOMENA: svi će kandidati originalnu dokumentaciju temeljem koje su prilikom prijave ostvarili određena prava, te upisnicu, morati dostaviti srednjoj školi koju će upisati u razdoblju određenom za upis (11.-13. srpnja 2016.).

Popis udžbenika (općeobrazovni predmeti) – pripremna naobrazba i srednja glazbena škola šk.god. 2016./2017.

Popis udžbenika za općeobrazovne predmete


Prijave obrazovnih programa za upis u 1.razred srednje glazbene škole

Kandidati koji žele upisati 1. razred srednje glazbene škole trebaju dana 27.06.2016. od 12 sati  te 28.6.2016. na internetskoj stranici www.upisi.hr odabrati obrazovni program srednje glazbene škole koji žele upisati.

VAŽNO: Kandidati, koji prijavljuju neku drugu općeobrazovnu školu te paralelno s tom školom i neki glazbeni program, nemaju mogućnost odabira do 6.7.2016.g. (što vrijedi samo za odabir programa općeobrazovnih škola), već svoj odabir mogu izvršiti samo 27. i 28. lipnja 2016.g.  

O načinu prijave pročitati brošuru: Upis – Umjetnički_programi_Brošura_2016_2017

U slučaju poteškoća molimo Vas da nas kontaktirate na 042/213-123 ili 042/200-940 u ponedjeljak 27.06.2016.g. od 13 do 19 h ili utorak, 28.06.2016. od 9 do 15 h.

Također u navedeno vrijeme kandidati i/ili njihovi roditelji mogu doći u Tajništvo škole gdje će im se pomoći oko prijave obrazovnog programa (posebno se odnosi na kandidate koji upisuju neku drugu općeobrazovnu školu te paralelno glazbenu školu).

U tom slučaju kandidati/roditelji trebaju sa sobom ponijeti korisničko ime, lozinku i PIN temeljem kojih su se registrirali u sustavu upisi.hr

Napominjemo da kandidati koji ne završavaju 8. razred osnovne škole trebaju navedeno korisničko ime, lozinku i PIN sačuvati jer će im isto biti potrebno narednih godina kod upisa u 1.razred srednje škole (općeobrazovne ili glazbene).

Prijamni ispit:

1.r. srednje glazbene škole  

30.6.2016. redovni kandidati

9 sati – instrument
10 sati – solo pjevanje (za kandidate koji su prijavili solo pjevanje)

15 sati – solfeggio pismeni (svi kandidati)

17 sati – solfeggio usmeni ( teorijski smjer)
           

1.7.2016. redovni kandidati

9 sati – solfeggio usmeni (svi ostali)

provjera stranih jezika za učenike koji ga u osnovnoj školi nisu učili:

14 sati – njemački jezik

18 sati – engleski jezik

Prijavnice za prijamni ispit za 1. razred srednje glazbene škole donose kandidati
na prijamni ispit 30.6.2016.g. te predaju ispitnoj komisiji iz instrumenta, odnosno solo pjevanja.

Prijavnica se može preuzeti ovdje:  Prijavnica-za-prijamni-ispit-upis-u-I.-razred-srednje-glazbene-škole ili u Glazbenoj školi u Varaždinu neposredno prije pristupanja prijamnom ispitu.

6.-8.7.2016.
– iz www.upisi.hr isprintati prijavnicu obrazovnih programa
– učenici 8.r. donose u svoju osnovnu školu
– ostali kandidati u Glazbenu školu u Varaždinu

11.7.2016. – REZULTATI (www.upisi.hr)

11.-13.7.2016. – UPISI
– iz www.upisi.hr isprintati upisnicu i donijeti u Glazbenu školu u Varaždinu
– uz upisnicu potrebno je u Glazbenoj školi u Varaždinu ispuniti ugovor o participaciji (roditelj)


Prijave obrazovnih programa za upis u 1. razred pripremnog obrazovanja

Kandidati koji žele upisati 1. razred pripremnog obrazovanja te su se registrirali OIB-om u Glazbenoj školi u Varaždinu ili su učenici 8.razreda osnovne škole na stranici www.upisi.hr trebaju dana 27.06.2016. od 12 sati  te 28.6.2016. prijaviti obrazovni program glazbenog pripremnog obrazovanja koji žele upisati.

U slučaju poteškoća molimo Vas da nas kontaktirate na 042/213-123 ili 042/200-940 u ponedjeljak 27.06.2016.g. od 13 do 19 h ili utorak, 28.06.2016. od 9 do 15 h.

Također u navedeno vrijeme kandidati i/ili njihovi roditelji mogu doći u Tajništvo škole gdje će im se pomoći oko prijave obrazovnog programa. U tom slučaju kandidati/roditelji trebaju sa sobom ponijeti korisničko ime, lozinku i PIN temeljem kojih su se registrirali u sustavu upisi.hr

Napominjemo da kandidati koji ne završavaju 8. razred osnovne škole trebaju navedeno korisničko ime, lozinku i PIN sačuvati jer će im isto biti potrebno narednih godina kod upisa u 1.razred srednje škole (općeobrazovne ili glazbene).

 

Prijamni ispit:

1.r. pripremnog obrazovanja-redovni kandidati
         

1.7.2016.

9 sati – solo pjevanje (za kandidate koji su prijavili solo pjevanje)

10 sati – ispiti glazbene darovitosti

Prijavnice za prijamni ispit za 1. razred pripremnog obrazovanja donose kandidati
na prijamni ispit te predaju ispitnoj komisiji.

Prijavnica se može preuzeti ovdje: Prijavnica-za-prijamni-ispit-upis-u-I.-pripremni-razred-glazbene-srednje-škole  ili u Glazbenoj školi u Varaždinu neposredno prije pristupanja prijamnom ispitu.

6.-8.7.2016.
– iz www.upisi.hr isprintati prijavnicu obrazovnih programa
– učenici 8.r. donose u svoju osnovnu školu
– ostali kandidati u Glazbenu školu u Varaždinu

11.7.2016. – REZULTATI (www.upisi.hr)

11.-13.7.2016. – UPISI
– iz www.upisi.hr isprintati upisnicu i donijeti u Glazbenu školu u Varaždinu
– uz upisnicu potrebno je u Glazbenoj školi u Varaždinu ispuniti ugovor o participaciji (roditelj)


Objavljene su orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teškoćama u razvoju

U petak, 24. lipnja 2016.g. u 12.00 objavljene su orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teškoćama u razvoju te se na njima nalaze svi kandidati koji su programe obrazovanja prijavili u uredima državne uprave bez obzira ispunjavaju li sve preduvjete.

Orijentacijske ljestvice poretka osvježavaju se svakih sat vremena.

Na konačnim ljestvicama poretka za učenike s teškoćama naći će se samo kandidati koji ispunjavaju potrebne preduvjete.

Nedostatak određenog preduvjeta vidljiv je kandidatima na njihovom sučelju na poveznici Moji rezultati/Detaljno. Osim ostalih preduvjeta, za rangiranje je važno da učenik ima ispunjen i preduvjet završenog osnovnog obrazovanja, tj. da su završne ocjene 8. razreda upisane u e-maticu. U slučaju da se na kandidatovom sučelju taj preduvjet crveni, nužno je da kandidat žurno kontaktira svog razrednika u osnovnoj školi.


Prijave kandidata za upis u 1.r. pripremnog obrazovanja i 1. r. srednje glazbene škole – REDOVNI KANDIDATI

U skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ započinju u četvrtak 2. lipnja 2016. godine iza 12.00 sati. Pri prvoj prijavi potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku dobivenu u osnovnoj školi nakon čega je moguće unijeti broj mobitela na kojega kandidat želi da mu bude dostavljen SMS s PIN-om. Nakon što zaprimi PIN, kandidat pri svakoj sljedećoj prijavi u sustav unosi korisničko ime, lozinku i PIN.

Ukoliko PIN nije stigao SMS-om potrebno je ponovno pokušati unijeti broj mobitela.

Po uspješnoj prijavi u sustav moguće je pregledati osobne podatke i ocjene, a nakon što se iz e-Matice prenesu i rezultati natjecanja, bit će moguće pregledati i te podatke. U slučaju nepravilnosti u podacima potrebno se javiti svom razredniku.

Važno je naglasiti da u prvoj fazi prijava kandidati još nemaju mogućnost uvida u ponudu obrazovnih programa po školama.

Prijava obrazovnih programa u Glazbenoj školi u Varaždinu bit će moguća 27. i 28. lipnja  2016.g. (za upis u I. razred pripremnog obrazovanja i I. razred srednje glazbene škole).

VAŽNO: Svi kandidati koji žele prijaviti neki od obrazovnih programa za upis u 1. razred pripremnog obrazovanja ili 1.r. srednje glazbene škole,
a u šk.god. 2015./2016. NE ZAVRŠAVAJU 8. r. u osnovnoj općeobrazovnoj školi ili već polaze srednju školu za prijavu na stranici www.upisi.hr
trebaju se javiti upisnom povjerenstvu u Glazbenoj školi u Varaždinu.

Kandidati izvan obrazovnog sustava Republike Hrvatske trebaju ispuniti registracijski obrazac i poslati ga Središnjem prijavnom uredu koji će ih registrirati u sustavu, dodijeliti im korisničke podatke za prijavu i unijeti sve potrebne podatke sa zaprimljenih dokumenata.

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednju školu možete pronaći u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!“ te je od iznimne važnosti da je svi kandidati pročitaju.


Upis učenika u 1.r. pripremnog obrazovanja i 1.r. srednje glazbene škole u šk.god. 2016./17.

Natječaj za upis učenika u 1. pripremni i 1. razred srednje glazbene škole – 2016.17 

Odluka_o_upisu_ucenika_u_I_razred_srednje_skole_u_sk_god_2016-2017

Pravilnik o organizaciji i provođenju klasifikacijskog postupka za upis učenika u srednju glazbenu školu GŠV