Predškolski programi 2016./2017.

U početnički solfeggio, dječji zbor predškolskog uzrasta, malu školu blok – flaute i malu školu violine učenici će se upisivati u sljedećim rokovima:

Ljetni upisni rok:

prijamna audicija – 13. i 14. lipnja 2016. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati

objava rezultata – 15. lipnja 2016. do 9 sati

upis – 15. lipnja 2016. od 9 do 13 sati i od 15 do 19 sati

Rezultati prijamne audicije za upis u predškolske programe, šk.god. 2016./2017.– Glazbena škola u Varaždinu – jesenski rok

Rezultati predškolski programi jesenski rok

na upis donjeti kopiju domovnice,rodnog lista i OIB

upis – 31.kolovoza 2016. od 9 do 13 sati i od 15 do 19 sati


Slobodna upisna mjesta za upis u predškolske programe na jesenskom roku šk.god. 2016./2017.– Glazbena škola u Varaždinu

JESENSKI ROK-slobodna mjesta – predškolski programi šk.god.2016.2017docx

PRIJAVNICA-za-AUDICIJU-u-osnovnu-glazbenu-školu


Rezultati prijamne audicije za upis u predškolske programe, šk.god. 2016./2017.– Glazbena škola u Varaždinu – ljetni rok

Početnički solfeggio i predškolski zbor 2016.-2017.

Mala škola blok flaute i violine 2016.-2017.

na upis donjeti kopiju domovnice,rodnog lista i OIB


Upis kandidata u predškolske programe šk.god. 2016./2017.

Natječaj za upis učenika u predškolske programe – 2016.17

PRIJAVNICA-za-AUDICIJU-u-osnovnu-glazbenu-školu i predškolske programe