Područni odjel u Ivancu 2016./2017.

U 1. razred osnovne Glazbene škole u Varaždinu, Područni odjel u Ivancu učenici će se upisivati u sljedećim rokovima:

Ljetni upisni rok:

prijamna audicija – 13. i 14. lipnja 2016. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati

objava rezultata – 15. lipnja 2016. do 9 sati

upis – 15. lipnja 2016. od 9 do 13 sati i od 15 do 19 sati

Učenici mogu upisati temeljne predmete: klavir,  harmonika i gitara.

Rezultati prijamne audicije za upis u 1.r. osnovne glazbene škole, šk.god. 2016./2017. – Područni odjel u Ivancu – jesenski rok

Rezultati PO Ivanec jesenski rok

na upis donjeti kopiju domovnice,rodnog lista i OIB

upis – 31.kolovoza 2016. od 9 do 13 sati i od 15 do 19 sati


Slobodna upisna mjesta za upis u 1. razred osnovne glazbene škole na jesenskom roku šk.god. 2016./2017.– Područni odjel u Ivancu

PO Ivanec SLOBODNA MJESTA Jesenski rok šk.god. 20162017

PRIJAVNICA za AUDICIJU u osnovnu glazbenu školu

Pravilnik o organizaciji i provođenju prijemne audicije za upis učenika u osnovnu glazbenu školu

Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i provođenju prijemne audicije za upis učenika u osnovnu glazbenu školu


Rezultati prijamne audicije za upis u 1.r. osnovne glazbene škole, šk.god. 2016./2017. – Područni odjel u Ivancu – ljetni rok

1.o ljetni rok – Ivanec 2016.-2017.

na upis donjeti kopiju domovnice,rodnog lista i OIB


Upis učenika u 1.r. osnovne glazbene škole u Područnom odjelu u Ivancu šk.god. 2016./2017.

Natječaj za upis u ogš Područni odjel u Ivancu 2016.2017

PRIJAVNICA-za-AUDICIJU-u-osnovnu-glazbenu-školu

Pravilnik o organizaciji i provođenju prijemne audicije za upis učenika u osnovnu glazbenu školu

Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i provođenju prijemne audicije za upis učenika u osnovnu glazbenu školu