Osnovna glazbena škola 2016./2017.

U 1. razred osnovne Glazbene škole u Varaždinu učenici će se upisivati u sljedećim rokovima:

Ljetni upisni rok:

prijamna audicija – 13. i 14. lipnja 2016. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati

objava rezultata – 15. lipnja 2016. do 9 sati

upis – 15. lipnja 2016. od 9 do 13 sati i od 15 do 19 sati

Učenici mogu upisati temeljne predmete: klavir, violina, harmonika, tambure, flauta, gitara, klarinet, violončelo, trombon, oboa, rog, saksofon, tuba i udaraljke.

Rezultati prijamne audicije za upis u 1.r. osnovne glazbene škole, šk.god 2016./2017.– Glazbena škola u Varaždinu – jesenski rok

Rezultati jesenski rok osnovna glazbena škola

na upis donjeti kopiju domovnice,rodnog lista i OIB

upis – 31.kolovoza 2016. od 9 do 13 sati i od 15 do 19 sati


Slobodna upisna mjesta za upis u 1. razred osnovne glazbene škole na jesenskom roku šk.god. 2016./2017.– Glazbena škola u Varaždinu

JESENSKI ROK-SLOBODNA OGŠ šk.god.2016.2017docx

PRIJAVNICA-za-AUDICIJU-u-osnovnu-glazbenu-školu

Pravilnik o organizaciji i provođenju prijemne audicije za upis učenika u osnovnu glazbenu školu

Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i provođenju prijemne audicije za upis učenika u osnovnu glazbenu školu


Rezultati prijamne audicije za upis u 1. razred osnovne glazbene škole ljetni rok, šk.god.2016./2017.– nakon pomicanja bodovne crte

ljetni rok – Varaždin 2016.-2017.nakon pomicanja crte

upisi u Tajništvu Škole:

16.06.2016. 12:00h – 15:00h

17.06.2016. 9:00h – 12:00h

na upis donjeti kopiju domovnice,rodnog lista i OIB

 

 


Rezultati prijamne audicije za upis u 1.r. osnovne glazbene škole, šk.god 2016./2017.– Glazbena škola u Varaždinu – ljetni rok

1.o ljetni rok – Varaždin 2016.-2017.

na upis donjeti kopiju domovnice,rodnog lista i OIB


Upis učenika u 1.r. osnovne glazbene škole u Glazbenoj školi u Varaždinu šk.god.2016/2017

Natječaj za upis učenika u osnovnu glazbenu školu – 2016.17

PRIJAVNICA-za-AUDICIJU-u-osnovnu-glazbenu-školu

Pravilnik o organizaciji i provođenju prijemne audicije za upis učenika u osnovnu glazbenu školu

Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i provođenju prijemne audicije za upis učenika u osnovnu glazbenu školu