Područni odjel u Lepoglavi

Rezultati prijamne audicije za upis u 1.r. osnovne glazbene škole – Područni odjel u Lepoglavi – jesenski rok

Rezultati prijamne audicije – jesenski rok za upis u 1.r. – Područni odjel u Lepoglavi


Slobodna upisna mjesta za upis u 1. razred osnovne glazbene škole na jesenskom roku – Područni odjel u Lepoglavi

SLOBODNA MJESTA – PODRUČNI ODJEL U LEPOGLAVI – jesenski rok

Termini prijamne audicije-Područni odjel u Lepoglavi za sk.god. 2015.16.

PRIJAVNICA za AUDICIJU u osnovnu glazbenu školu

Natječaj za upis u Područni odjel u Lepoglavi – osnovna glazbena škola


Rezultati prijamne audicije za upis u 1. razred osnovne glazbene škole – Područni odjel u Lepoglavi

Rezultati prijamne audicije za upis u 1. razred osnovne glazbene škole – Područni odjel u Lepoglavi

Upis – ponedjeljak, 15.06.2015.g. od 9 do 13 sati i od 15 do 19 sati.

Molimo kandidate koji nisu predali kopiju domovnice, rodnog lista i OIB na audiciji
da iste dostave kod upisa.


Upis učenika u 1.r. osnovne glazbene škole – Područni odjel u Lepoglavi

Natječaj za upis u Područni odjel u Lepoglavi – osnovna glazbena škola

PRIJAVNICA za AUDICIJU u osnovnu glazbenu školu

Termini prijamne audicije-Područni odjel u Lepoglavi za sk.god. 2015.16.

Pravilnik o organizaciji i provođenju prijemne audicije za upis učenika u osnovnu glazbenu školu