Srednja glazbena škola

Objava konačnih ljestvica poretka i upis u 1.r. pripremnog obrazovanja i 1.r. srednje glazbene škole – jesenski rok

Objava konačnih ljestvica poretka za kandidate koji su se prijavili na jesenski rok  bit će u četvrtak, 04.09.2014. Rezultati su vidljivi u aplikaciji upisi.hr.

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa trebaju se upisati u petak, 05.09.2014. 
od 8 do 14,30 sati u tajništvu škole.

Upisnica se ispisuje iz aplikacije upisi.hr, a na upis treba doći kandidat s jednim od roditelja/skrbnika radi potpisivanja ugovora o participaciji roditelja/skrbnika.

 


Dogovor za nastavu – 8. rujna 2014.g. – pripremno obrazovanje i srednja glazbena škola

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

 

DOGOVOR S RAZREDNICIMA:

RAZRED RAZREDNIK 08.RUJAN 2014. – sati SOBA
1.PR PREDRAG KROBOT 10,00 ili 16,00 15
2.PR MARGARETA MATIŠIĆ 10,00 ili 16,00 Mala koncertna dvorana
1.A MARIJA PUCKO 10,00 12
2.A IVAN MEŽNARIĆ 10,00 14
3.A JANKO GUŠIĆ 10,00 Caritas – soba 20
4.A LIDIJA ĐIDARA 10,00 13
1.B Zamjena za P. Zidarić 16,00 12
2.B BOŽICA TUĐAN 16,00 13
3.B KRISTINA KRIŽANIĆ 16,00 14
4.B VALENTINA BAŠNEC 16,00 Caritas – soba 20

Učenici koji će u Glazbenoj školi u Varaždinu pohađati i općeobrazovne i glazbene predmete su svrstani u razrede s oznakom “A”, a učenici koji pohađaju samo glazbene predmete su u “B” razredu.

Dogovor za individualnu nastavu: 10,30 h ili 16,30 h


Dostava prijavnica obrazovnih programa – jesenski upisni rok

Svi kandidati koji su pristupili prijamnom ispitu na jesenskom upisnom roku  za 1.r. pripremnog obrazovanja ili 1.r. srednje glazbene škole  obvezni su donijeti
prijavnicu obrazovnih programa do 3.9.2014.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti do 3. rujna 2014. godine u 15.00 sati.

Učenici 8. razreda  svoje će prijavnice dobiti od razrednika u svojoj školi te ih potpisane na vrijeme moraju vratiti razredniku.

Učenici škola u RH koji nisu 8. razred od trenutka zaključavanje liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici Moj odabir. Dužni su ih potpisane na vrijeme dostaviti u Glazbenu školu u Varaždinu koja ih je aktivirala.

Kandidati koje je registrirao Središnji prijavni ured od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici Moj odabirDužni su ih potpisane do gore navedenoga roka dostaviti Središnjem prijavnom uredu na adresu e-pošte srednja@azvo.hr.

Potpisivanjem prijavnice svi kandidati potvrđuju svoju stvarnu namjeru upisa u bilo koji obrazovni program naveden u prijavnici.


Prijamni ispiti za upis u 1.r. pripremnog obrazovanja

Prijamni ispiti za upis u 1.r. pripremnog obrazovanja (za kandidate prijavljene preko aplikacije upisi.hr) održat će se:

petak, 29.08.2014.

– u 9,00 sati

Kandidati prijavljeni za pripremno obrazovanje – glazbenik pjevač najprije polažu ispit kod komisije za solo pjevanje,  a zatim za glazbenu darovitost (teorijski dio).

Prijavnicu za polaganje prijamnog ispita možete preuzeti ovdje Prijavnica za prijamni ispit – upis u I. pripremni razred glazbene srednje škole   ili neposredno prije pristupanja prijamnom ispitu u Glazebnoj školi u Varaždinu, a popunjenu je potrebno predati ispitnom povjerenstvu iz instrumenta.

 


Prijamni ispiti za upis u 1.r. srednje glazbene škole – 28. i 29.08.2014.

Prijamni ispiti za upis u 1.r. srednje glazbene škole (za kandidate prijavljene preko aplikacije upisi.hr) održat će se:

četvrtak, 28.08.2014.g. 
– u 9,00 sati – instrument
– u 10,00 sati – solo pjevanje (za kandidate glazbenik pjevač)
– u 15,00 sati – solfeggio pismeni

petak, 29.08.2014.

– u 9,00 sati – solfeggio usmeni

Prijavnicu za polaganje prijamnog ispita možete preuzeti ovdje  Prijavnica za prijamni ispit – upis u I. razred srednje glazbene škole   ili neposredno prije pristupanja prijamnom ispitu u Glazebnoj školi u Varaždinu, a popunjenu je potrebno predati ispitnom povjerenstvu iz instrumenta.

 

 

 


Prijave obrazovnih programa – 1.r. pripremnog obrazovanja i 1.r. srednje glazbene škole

Novo! Prijave obrazovnih programa započinju u 15 sati

Prijave obrazovnih programa u jesenskom upisnom roku bit će omogućene danas, 25.8.2014. u 15 sati. Informacije o upisnom postupku i upute mogu se naći u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole 2014./2015.

Prijaviti se moguće od 25.-27.08.2014.g.


Slobodna upisna mjesta za upis u 1.r. pripremnog obrazovanja te 1.r. srednje glazbene škole

Slobodna upisna mjesta za upis u 1.r. pripremnog obrazovanja:

– glazbenik-pripremno obrazovanje: glazbenik pjevač, 
– glazbenik-pripremno obrazovanje: temeljni predmeti: rog, trombon, tambure                                                                                        kontrabas,oboa, klarinet, flauta
– glazbenik-pripremno obrazovanje: glazbenik teorijski smjer

 

Slobodna upisna mjesta za upis u 1.r. srednje glazbene škole:

– glazbenik rogist
– glazbenik oboist
– glazbenik klarinetist
– glazbenik flautist
– glazbenik violončelist
– glazbenik gitarist
– glazbenik violinist
– glazbenik klavirist
– glazbenik tubist
– glazbenik udaraljkaš
– glazbenik harmonikaš
– glazbenik – teorijski smjer
– glazbenik orguljaš
– glazbenik pjevač

 


Jesenski upisni rok za 1.r. pripremnog obrazovanja i 1.r. srednje glazbene škole


Prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 25. do 27. 8. 2014.
Molimo učenike koji žele upisati 1.r. pripremnog obrazovanja te sve one koji nisu u šk.god. 2013./14. završili 8.r. osnovne škole da se 25.08.2014. jave u tajništvo Glazbene škole u Varaždinu kako bi izvršili prethodnu aktivaciju u sustavu upisi.hr.

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje 
školskog liječnika, stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) – 25. 8.2014.

Završetak prijave obrazovnih programa – 27. 8.2014.

Provođenje dodatnih ispita i provjera: 28.8.- 29.8.2014.

Zaključavanje odabira obrazovnih programa
Početak ispisa prijavnica – 1.9.2014.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici 8.r. osnovne škole donose razrednicima, učenici koji su se prijavili za 1.r. pripremnog obrazovanja te koji su se trebali prethodno javiti u glazbenu školu (aktivacija) donose u tajništvo glazbene škole, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu) -3.9.2014.

Objava konačnih ljestvica poretka 4. 9. 2014.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednje škole
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao – 5.9.2014


Konačna lista odabranih udžbenika za Glazbenu školu u Varaždinu u šk.god. 2014./15. – pripremno obrazovanje i srednja glazbena škola

Konačna lista odabrabih udžbenika – Glazbena škola u Varaždinu


Objavljene konačne ljestvice poretka

U skladu s najavom u prethodnoj obavijesti, objavljene su konačne ljestvice poretka i kandidati sada mogu na kartici ‘Moj odabir’ preuzeti upisnicu koju u razdoblju
od 14. do 18. srpnja trebaju dostaviti u srednju školu u koju su ostvarili pravo upisa.

Za upis u 1.r. pripremnog obrazovanja i 1.razred srednje glazbene škole potrebna je:

1.) upisnica iz aplikacije upisi.hr – “Moj odabir”

2.) ugovor o participaciji roditelja/skrbnika (potpisuje se kod donošenja upisnice u školu) – radi potpisivanja ugovora potrebno je da u Školu, uz kandidata, dođe i jedan roditelj kandidata

Upisnice i ostala  dokumentacija se primaju u Tajništvu škole
od 14.-18. srpnja 2014.g. u vremenu od 8 do 15 sati.


Sljedeća obavijest