Predškolski programi

Početnički solfeggio – dogovor za nastavu

Dogovor za nastavu Početničkog solfeggia će se održati u utorak, 16.09.2014.g.
u 17,00 sati u dvorišnoj zgradi – učionica 20.

Nastavu će izvoditi nastavnica Lovorka Ivanković.


Predškolski zbor – dogovor za nastavu

Dogovor za nastavu Predškolskog zbora će se održati  u četvrtak, 11.09.2014.g.
u 17,50  ili u utorak, 16.9.2014. u 17,50 h u Maloj koncertnoj dvorani (1.kat).

Nastavu Predškolskog zbora održavat će nastavnica Ana Popović.


Rezultati prijamne audicije – početnički solfeggio i predškolski zbor

Rezultati početnički solfeggio i predškolski zbor – jesenski rok

Upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa je potrebno izvršiti

u petak, 29.08.2014. od 9 do 16 sati.

Na upis treba doći dijete s roditeljem (radi potpisivanja ugovora o participaciji)
te je potrebno donijeti kopiju domovnice i rodnog lista (ukoliko niste predali na audiciji).


Upisi u osnovnu glazbenu školu i predškolske programe: 28.08. i 29.08.2014.g.

Prijavnicu za audiciju za upis u 1. razred osnovne glazbene škole (i predškolske programe)  potrebno je predati ispitnom povjerenstvu.

Prijavnicu možete izlistati ovdje  PRIJAVNICA za AUDICIJU u osnovnu glazbenu školu ili ispuniti neposredno prije pristupanja prijamnoj audiciji u Glazbenoj školi u Varaždinu.

 

U početnički solfeggio i dječji zbor predškolskog uzrasta te 1. razred osnovne Glazbene škole u Varaždinu za školsku godinu 2014./2015. učenici će se upisivati     u jesenskom roku:

  • prijamna audicija – 28. kolovoza 2014. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati
  • objava rezultata – 29. kolovoza  2014. do 9 sati
  • upis – 29. kolovoza  2014. od 9 do 16 sati

Slobodna upisna mjesta:

SLOBODNA MJESTA -osnovna glazbena škola – jesenski rok

Slobodna upisna mjesta – predškolski programi – jesenski rok

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon 042/ 213-123 od 8 do 13 sati ili na www.glazbenaskolauvarazdinu.hr


Jesenski upisni rok – predškolski programi

U početnički solfeggio i dječji zbor predškolskog uzrasta te 1. razred osnovne Glazbene škole u Varaždinu za školsku godinu 2014./2015. učenici će se upisivati
u jesenskom roku:

  • prijamna audicija – 28. kolovoza 2014. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati
  • objava rezultata – 29. kolovoza  2014. do 9 sati
  • upis – 29. kolovoza  2014. od 9 do 16 sati

Slobodna upisna mjesta za jesenski upisni rok bit će objavljena na internetskoj stranici Škole od 18. kolovoza 2014.g.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon 042/ 213-123 od 8 do 13 sati ili na www.glazbenaskolauvarazdinu.hr

Slobodna upisna mjesta: Slobodna upisna mjesta – predškolski programi – jesenski rok


Rezultati prijamnih audicija – mala škola blok flaute i mala škola violine

Rezultati prijamnih audicija – mala škola blok flaute i mala škola violine


Rezultati prijamnih audicija – predškolski zbor i početnički solfeggio

Rezultati prijamnih audicija – poč.solfeggio i predšk. zbor


Odluka o visini iznosa participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole u Varaždinu za šk.god. 2014./2015.

U prilogu se nalazi Odluka o visini iznosa participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole u Varaždinu šk. god. 2014./2015.:

– osnovne Glazbene škole u Varaždinu

– osnovne Glazbene škole u Varaždinu – Područni odjel u Lepoglavi

– pripremnog obrazovanja Glazbene škole u Varaždinu

– srednje glazbene škole

– za darovite učenike – polaznike više od jednog temeljnog predmeta osnovne ili srednje Glazbene škole u Varaždinu

– za pohađanje nastave Male glazbene škole – predškolski program

– za pohađanje nastave Predškolskog zbora i Početničkog solfeggia

– o visini najma školskog instrumenta

– o visini troškova korištenja školskih vježbaonica

ScanImage47ScanImage48ScanImage49ScanImage50ScanImage51ScanImage52

ScanImage45ScanImage46

ScanImage53

OGŠ

 

 

 

 

 


Termini upisa u 1. razred osnovne glazbene škole i predškolske programe

Termini prijamne audicije-ogs- 2014.15