Predškolski programi

U početnički solfeggio, dječji zbor predškolskog uzrasta, malu školu blok-flaute,
malu školu violine i 1. razred osnovne Glazbene škole u Varaždinu
za školsku godinu 2013./2014. učenici će se upisivati u sljedećim rokovima:

Ljetni upisni rok

  • prijamna audicija – 19. i 20. lipnja 2013. od 9 do 12 sati i od 16  do 19 sati
  • objava rezultata – 21. lipnja 2013. do 9 sati
  • upis – 21. lipnja 2013. od 9 do 16 sati

Jesenski upisni rok:

  • objava nepopunjenih upisnih mjesta – do 23. kolovoza 2013.
  • prijamna audicija – 26. kolovoza 2013. od 9 do 12 sati i od 16 do 19 sati
  • objava rezultata – 27. kolovoza  2013. do 9 sati
  • upis – 27. kolovoza  2013.      od 9 do 16 sati

Natječaj za upis učenika u predškolske programe – 2013.14

Prijavnica za prijamni ispit -audiciju – osnovna glazbena škola i predškolski programi

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon 042/ 213-123 od 8 do 13 sati ili na www.glazbenaskolauvarazdinu.hr

 

Godišnji plan i program rada Glazbene škole u Varaždinu za šk.god. 2013./14.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA – 2013.14


Rezultati prijamne audicije – predškolski program – jesenski rok

REZULTATI PRIJAMNE AUDICIJE – predškolski program – jesenski rok


Slobodna upisna mjesta za jesenski upisni rok – predškolski programi

Predškolski programi – slobodna mjesta za jesenski rok


Rezultati prijamne audicije – mala škola violine i blok-flaute

Rezultati prijamne audicije – mala škola violine i mala škola blok-flaute