Osnovna glazbena škola

 

 

U početnički solfeggio, dječji zbor predškolskog uzrasta, malu školu blok-flaute,
malu školu violine i 1. razred osnovne Glazbene škole u Varaždinu
za školsku godinu 2013./2014. učenici će se upisivati u sljedećim rokovima:

Ljetni upisni rok

  • prijamna audicija – 19. i 20. lipnja 2013. od 9 do 12 sati i od 16      do 19 sati
  • objava rezultata – 21. lipnja 2013. do 9 sati
  • upis – 21. lipnja 2013. od 9 do 16 sati

Jesenski upisni rok:

  • objava nepopunjenih upisnih mjesta – do 23. kolovoza 2013.
  • prijamna audicija – 26. kolovoza 2013. od 9 do 12 sati i od 16 do      19 sati
  • objava rezultata – 27. kolovoza  2013. do 9 sati
  • upis – 27. kolovoza  2013.      od 9 do 16 sati

Natječaj za upis učenika u osnovnu glazbenu školu – 2013.14

Prijavnica za prijamni ispit -audiciju – osnovna glazbena škola i predškolski programi

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon 042/ 213-123 od 8 do 13 sati ili na www.glazbenaskolauvarazdinu.hr

 

Godišnji plan i program rada Glazbene škole u Varaždinu za šk.god. 2013./14.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA – 2013.14


Dogovor za nastavu – raspored sati – osnovna glazbena škola

Dogovor za nastavu – 02.09.2013 – osnovna glazbena škola


Rezultati prijamne audicije – osnovna glazbena škola – JESENSKI ROK

REZULTATI PRIJAMNE AUDICIJE – OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA – JESENSKI ROK


Slobodna upisna mjesta za jesenski upisni rok

Osnovna glazbena škola – slobodna mjesta za jesenski rok


Rezultati prijamne audicije – osnovna glazbena škola

REZULTATI PRIJAMNE AUDICIJE – osnovna glazbena škola