Pripremno obrazovanje i srednja glazbena škola 2017./2018.

Jesenski upisni rok

 • 21. i 22. 08.2017. – prijava obrazovnih programa  – www.upisi.hr
 • prijamni ispiti:
  • srednja glazbena škola
   •  23.8.2017. u 9 h – instrument, u 10,00 h solo pjevanje              
    u 15,00 h – solfeggio (pismeni ispit)
   • 24.8.2017. u 9 h (usmeni ispit), u 14,00 h provjera stranog jezika za učenike koji ga nisu učili u osnovnoj školi
  • pripremno obrazovanje
   • 24.8.2017.  u 9 h – ispit glazbene darovitosti
 • 28.08.-30.08.2017. – ispisivanje prijavnica obrazovnih programa iz www.upisi.hr – kandidati nose u glazbenu školu
 • 31.08.2017. – objava rezultata – www.upisi.hr
 • 01.09.2017. – upisi u Glazbenu školu u  Varaždinu (potrebno doći kandidat i jedan roditelj)

 

 

 

Raspored učenika 1.razreda osnovne glazbene škole, pripremnog obrazovanja i i srednje glazbene škole – instrumenti/solo pjevanje

Klavir – temeljni predmet – 1.r.osnovne glazbene škole

Klavir obligatno – učenici pripremnog obrazovanja i 1.r. srednje glazbene škole

Odjel za gitaru i tambure – 1. razred osnovne glazbene skole

Odjel za puhačke instrumente – raspored učenika 1.r. osnovne glazbene škole i 1.r. pripremnog obrazovanja

Violina – temeljni predmet

Odjel za solo pjevanje – raspored učenika 1.r. pripremnog obrazovanja

Organizacija prvog dana nastave – ponedjeljak, 4.9.2017. – http://glazbenaskolauvarazdinu.hr/obavijest-o-organizaciji-prvog-dana-nastave/

 


Ispisivanje prijavnica obrazovnih programa za kandidate 1.r. pripremnog obrazovanja i 1.r. srednje glazbene škole

Svi kandidati prijavljeni na jesenskom roku za upis u 1.r. pripremnog obrazovanja
i 1.r. srednje glazbene škole donose prijavnice obrazovnih programa u Glazbenu školu u
Varaždinu u sljedećim terminima:

 • utorak, 29.8.2017. od 8 do 15 sati
 • srijeda, 30.8.2017. od 8 do 15 satiPrijavnice obrazovnih programa ispisuju se iz sustava www.upis.hr

Jesenski upisni rok za upis kandidata u 1.r. pripremnog obrazovanja i 1.r. srednje glazbene škole

U ponedjeljak, 21. kolovoza 2017. godine započinju prijave obrazovnih programa u jesenskom roku u sustavu www.upisi.hr.

Prijave obrazovnih programa za Glazbenu školu u Varaždinu trajat će do         22. kolovoza 2017. (programi koji zahtijevaju dodatne provjere mogu se prijavljivati samo do 22. kolovoza 2017).

Također napominjemo da  i prijave paralelnih umjetničkih programa (prijava glazbene škole uz neku drugu općeobrazovnu školu) traju do 22. kolovoza 2017.g.

Ukoliko trebate pomoć kod prijava programa molimo Vas da se obratite u Glazbenu školu u Varaždinu osobno ili telefonom:

 • ponedjeljak, 22. kolovoza 2017.g. od 13 do 15 sati (042/200-940)
 • utorak, 23. kolovoza 2017.  od 8 do 14 sati  (042/200-940, 200-942)

Potrebno je imati korisničko ime, lozinku i PIN, a po potrebi i OIB kandidata.

 

Napominjemo da kandidati koji ne završavaju 8. razred osnovne škole trebaju navedeno korisničko ime, lozinku i PIN sačuvati jer će im isto biti potrebno narednih godina kod upisa u 1.razred srednje škole (općeobrazovne ili glazbene).

Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2017./2018. – Idemo u srednju!“ te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam postupak. 

Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u jesenskom roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji. Naglašavamo svim kandidatima da listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti pri prijavljivanju paralelnih umjetničkih programa na način kako je opisano u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2017./2018. – Idemo u srednju! – Učenici koji upisuju umjetničke programe i odjele za sportaše“.

 


Popis udžbenika za općeobrazovne predmete u šk.god. 2017./2018.

Popis udžbenika od 1. do 4.r. srednje glazbene škole za općeobrazovne predmete
u šk.god. 2017./2018. možete preuzeti ovdje:

Popis udžbenika za općeobrazovne predmete za šk.god. 2017.2018.

 


Upis u 1.r. pripremnog obrazovanja i 1.r. srednje glazbene škole u šk.god. 2017./18.

Upisi kandidata koji su ostvarili pravo upisa u 1.r pripremnog obrazovanja i 1.r. srednje glazbene škole će se održati u sljedećim terminima:

petak, 14.07.2017.g. od 9 do 17 sati

ponedjeljak, 17.07.2017.g. od 9 do 17 sati.

Na upis je potrebno donijeti:

 • upisnicu koju printate iz upisi.hr (ili donijeti korisničko ime, lozinku i PIN ako niste u mogućnosti sami isprintati)
 • upisnicu za srednje glazbene škole i pripremno obrazovanje – preuzimate u Glazbenoj školi u Varaždinu
 • dva primjerka ugovora – preuzimate u Glazbenoj školi u Varaždinu (potreban potpis roditelja/skrbnika)
 • kandidati koji su ostvarili dodatne bodove (kandidati s teškoćama u razvoju ili drugi dodatni bodovi) moraju donijeti dokumente temeljem kojih su ostvarili dodatne bodove

 

 


Zaprimanje prijavnica obrazovnih programa za upis u 1.r. srednje glazbene škole i pripremnog obrazovanja u šk.god. 2017./18.

U ponedjeljak, 10 srpnja 2017. u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata te će od toga trenutka biti omogućen ispis prijavnica odabranih obrazovnih programa.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti razredniku 8.r osnovne škole (za učenike koji u šk.god. 2016./17. završavaju 8.r.)  ili u Glazbenu školu u Varaždinu (ukoliko je učenika aktivirala Glazbena škola u Varaždinu) do 12. srpnja 2017. godine u 15:00 sati, koji će to označiti u sustavu.

Prijavnice će se u Glazbenoj školi u Varaždinu zaprimati:

ponedjeljak, 10. srpnja 2017.g. od 13,00 do 17,00 sati

utorak, 11. srpnja 2017.g. od 8,00 do 16,00 sati

srijeda, 12. srpnja 2017.g. od 8,00 do 12,00 sati.

VAŽNO! Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka.

– Učenici 8. razreda svoje će prijavnice dobiti od razrednika u svojoj osnovnoj školi te ih potpisane na vrijeme moraju vratiti razredniku.
– Učenici  koji nisu 8. razred od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici Moj odabir. Dužni su ih potpisane dostaviti do          12. srpnja 2017. godine u 12:00 sati upisnom povjerenstvu u Glazbenu školu u Varaždinu.

– Kandidati koje je registrirao Središnji prijavni ured od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici Moj odabir. Dužni su ih potpisane do 12. srpnja 2017. godine u 15:00 sati dostaviti Središnjem prijavnom uredu na adresu e-pošte srednja@azvo.hr.

Potpisivanjem prijavnice svi kandidati potvrđuju svoju stvarnu namjeru upisa u bilo koji obrazovni program naveden u prijavnici. Aplikacija će kandidata automatski rasporediti na obrazovni program koji mu je najviše na listi prioriteta, a na kojemu prema broju bodova ulazi u upisnu kvotu. Također, ova prijava ne garantira upis u odabrane obrazovne programe ako upisna kvota u trenutku objave konačnih ljestvica poretka bude popunjena kandidatima s više bodova.
 
VAŽNA NAPOMENA: svi će kandidati originalnu dokumentaciju temeljem koje su prilikom prijave ostvarili određena prava, te upisnicu, morati dostaviti srednjoj školi koju će upisati u razdoblju određenom za upis (u Glazbenoj školi u Varaždinu 14. i 17. srpnja 2017.).

Prijave obrazovnih programa za 1.r. pripremnog obrazovanja i 1.r. srednje glazbene škole

U nedjelju, 2. srpnja 2017. godine, u 23:59 sati ističe rok za prijavu programa obrazovanja za Glazbenu školu u Varaždinu (kao i za sve škole koje provode dodatne provjere za upis)

Svim kandidatima koji imaju prijavljenu glazbenu školu bit će zaključena mogućnost mijenjanja prioriteta u nedjelju 2.7.2017. u 23:59 sati.

Nakon toga prioriteti se neće više moći mijenjati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo vas da se u subotu, 1.7.2017. i nedjelju, 2.7.2017. obratite upisnom povjerenstvu Glazbene škole u Varaždinu isključivo na e-mail:

glazbena-skola@vz.t-com.hr

Također podsjećamo kandidate da provjere u aplikaciji upisi.hr pod karticu Moj raspored vrijeme kad moraju pristupiti prijamnom ispitu. 
Prilikom pristupanja prijamnom ispitu svaki kandidat predaje prijavnicu za prijamni ispit. Prijavnicu možete preuzeti ovdje ili u Glazbenoj školi u Varaždinu  prije pristupanja ispitu: 

Prijavnica za prijamni ispit – upis u I. razred srednje glazbene škole

Prijavnica za prijamni ispit – upis u I. pripremni razred glazbene srednje škole

Pravilnik-o-organizaciji-i-provođenju-klasifikacijskog-postupka-za-upis-učenika-u-srednju-glazbenu-školu-GŠV

Posebna napomena: ako nakon 2. srpnja 2017. izbrišete program s ranijim rokom prijave (program za Glazbenu školu u Varaždinu), više nećete imati mogućnost dodavanja navedenog programa.

 

 


Početak prijava obrazovnih programa za upis u 1.r. pripremnog obrazovanja i 1.r. srednje škole u ljetnome roku

 

Dana 26. lipnja 2017. godine u 12,00 sati započinju prijave obrazovnih programa u sustavu upisi.hr.

Prijave obrazovnih programa za Glazbenu školu u Varaždinu trajat će do         2. srpnja 2017. (programi koji zahtijevaju dodatne provjere mogu se prijavljivati samo do 2. srpnja 2017).

Također napominjemo da  i prijave paralelnih umjetničkih programa (prijava glazbene škole uz neku drugu općeobrazovnu školu) traju do 2. srpnja 2017.g.

Ukoliko trebate pomoć kod prijava programa molimo Vas da se obratite u Glazbenu školu u Varaždinu osobno ili telefonom:

 • ponedjeljak, 26.06.2017.g. od 13 do 16 sati (042/200-940)
 • utorak, 27.06.2017.  od 8 do 11 sati  i od 12 do 16 sati (042/200-940, 200-942)
 • srijeda, 28.06.2017. od 14 do 17 sati (042/200-940, 200-942)
 • četvrtak, 29.06.2017. od 9 do 12 sati (042/200-940)
 • petak, 30.06.2017. od 8 do 15 sati (042/200-940, 200-942)

Potrebno je imati korisničko ime, lozinku i PIN, a po potrebi i OIB kandidata.

Vezano uz prijave programa i za ostale upite možete nam se obratiti sve do 30.06.2017.g. u vremenu koji ćemo  naknadno objaviti (u ponedjeljak, 26.06.2017.).

Napominjemo da kandidati koji ne završavaju 8. razred osnovne škole trebaju navedeno korisničko ime, lozinku i PIN sačuvati jer će im isto biti potrebno narednih godina kod upisa u 1.razred srednje škole (općeobrazovne ili glazbene).

Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2017./2018. – Idemo u srednju!“ te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam postupak. 

Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u ljetnome roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji. Naglašavamo svim kandidatima da listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti pri prijavljivanju paralelnih umjetničkih programa na način kako je opisano u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2017./2018. – Idemo u srednju! – Učenici koji upisuju umjetničke programe i odjele za sportaše“.

Konačna ljestvica  odabira programa za kandidate koji su za jedan od svojih odabira prijavili i glazbenu školu, bit će generirani 2.7.2017. u 23.59 sati te se nakon tog vremena ne mogu mijenjati prioriteti.

Konačne ljestvice (rezultati) bit će objavljene 13. srpnja 2017. godine.

Na sljedećem linku imate kratku uputu kako prijaviti obrazovne programe i osnovne informacije o predstojećim događajima u sustavu https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/11777

Također napominjemo da je objavljen već održani informativni webinar za učenike na sljedećem linku https://connect.carnet.hr/p8zmqjo2rfh/ 


Objava orijentacijskih ljestvica poretka za kandidate s teškoćama u razvoju

 

U srijedu, 21. lipnja, u 12:00 sati objavljene  su orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teškoćama u razvoju te se na njima nalaze svi kandidati koji su programe obrazovanja prijavili u uredima državne uprave bez obzira ispunjavaju li sve preduvjete. Orijentacijske ljestvice poretka osvježavaju se svakih sat vremena.

Na konačnim ljestvicama poretka koje će biti objavljene u petak za učenike s teškoćama naći će se samo kandidati koji ispunjavaju potrebne preduvjete. Nedostatak određenog preduvjeta vidljiv je kandidatima na njihovom sučelju na poveznici Moji rezultati/Detaljno. Osim ostalih preduvjeta, za rangiranje je važno da učenik ima ispunjen i preduvjet završenog osnovnog obrazovanja, tj. da su završne ocjene 8. razreda upisane u e-Maticu. U slučaju da se na kandidatovom sučelju taj preduvjet crveni, nužno je da kandidat žurno kontaktira svog razrednika u osnovnoj školi.


Natječaj za upis učenika u 1.r. pripremnog obrazovanja i 1.r. srednje glazbene škole u šk.god. 2017./18.

Natječaj za upis učenika u 1. pripremni i 1. razred srednje glazbene škole – 2017.18

Obavijest o postupku upisa kandidata u 1.r. pripremnog obrazovanja i 1.r. srednje glazbene škole

Pravilnik-o-organizaciji-i-provođenju-klasifikacijskog-postupka-za-upis-učenika-u-srednju-glazbenu-školu-GŠV

Odluka o visini iznosa participacije za učenike pripremnog obrazovanja

Odluka o visini iznosa participacije za učenike srednje glazbene škole

Odluka o visini iznosa participacije za darovite učenike (upis na drugi ili više temeljnih predmeta)

Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk.god. 2017.18

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I.razred srednje škole – NN.49.2015

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj_ U-II-2178_2015. od 8.11.2016. – ukidanje čl. 22 Pravilnika o elementima i kriterijima – NN 109.2016

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I.razred srednje škole – NN 47.2017

Publikacija_ 2017_2018_kandidati iz_drugih_sustava

Publikacija za upise _2017_2018_kandidati s teskocama u razvoju

Publikacija za upise 2017_2018_umjetničke škole i sportaši

Publikacije za upise _2017_2018_Redovni kandidati

Primjeri_bodovanja

 


Predhodna obavijest.