Rezultati prijamne audicije – početnički solfeggio i predškolski zbor

Rezultati početnički solfeggio i predškolski zbor – jesenski rok

Upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa je potrebno izvršiti

u petak, 29.08.2014. od 9 do 16 sati.

Na upis treba doći dijete s roditeljem (radi potpisivanja ugovora o participaciji)
te je potrebno donijeti kopiju domovnice i rodnog lista (ukoliko niste predali na audiciji).

Obavijest od Obavijesti, Predškolski programi, Uncategorized. Bookmark the permalink.