Prijave obrazovnih programa za 1.r. pripremnog obrazovanja i 1.r. srednje glazbene škole

U nedjelju, 2. srpnja 2017. godine, u 23:59 sati ističe rok za prijavu programa obrazovanja za Glazbenu školu u Varaždinu (kao i za sve škole koje provode dodatne provjere za upis)

Svim kandidatima koji imaju prijavljenu glazbenu školu bit će zaključena mogućnost mijenjanja prioriteta u nedjelju 2.7.2017. u 23:59 sati.

Nakon toga prioriteti se neće više moći mijenjati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo vas da se u subotu, 1.7.2017. i nedjelju, 2.7.2017. obratite upisnom povjerenstvu Glazbene škole u Varaždinu isključivo na e-mail:

glazbena-skola@vz.t-com.hr

Također podsjećamo kandidate da provjere u aplikaciji upisi.hr pod karticu Moj raspored vrijeme kad moraju pristupiti prijamnom ispitu. 
Prilikom pristupanja prijamnom ispitu svaki kandidat predaje prijavnicu za prijamni ispit. Prijavnicu možete preuzeti ovdje ili u Glazbenoj školi u Varaždinu  prije pristupanja ispitu: 

Prijavnica za prijamni ispit – upis u I. razred srednje glazbene škole

Prijavnica za prijamni ispit – upis u I. pripremni razred glazbene srednje škole

Pravilnik-o-organizaciji-i-provođenju-klasifikacijskog-postupka-za-upis-učenika-u-srednju-glazbenu-školu-GŠV

Posebna napomena: ako nakon 2. srpnja 2017. izbrišete program s ranijim rokom prijave (program za Glazbenu školu u Varaždinu), više nećete imati mogućnost dodavanja navedenog programa.

 

 

Obavijest od Obavijesti, Pripremno obrazovanje i srednja glazbena škola. Bookmark the permalink.