Odluka o visini iznosa participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole u Varaždinu za šk.god. 2014./2015.

U prilogu se nalazi Odluka o visini iznosa participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole u Varaždinu šk. god. 2014./2015.:

– osnovne Glazbene škole u Varaždinu

– osnovne Glazbene škole u Varaždinu – Područni odjel u Lepoglavi

– pripremnog obrazovanja Glazbene škole u Varaždinu

– srednje glazbene škole

– za darovite učenike – polaznike više od jednog temeljnog predmeta osnovne ili srednje Glazbene škole u Varaždinu

– za pohađanje nastave Male glazbene škole – predškolski program

– za pohađanje nastave Predškolskog zbora i Početničkog solfeggia

– o visini najma školskog instrumenta

– o visini troškova korištenja školskih vježbaonica

ScanImage47ScanImage48ScanImage49ScanImage50ScanImage51ScanImage52

ScanImage45ScanImage46

ScanImage53

OGŠ

 

 

 

 

 

Obavijest od Obavijesti, Osnovna glazbena škola, Predškolski programi, Srednja glazbena škola, Upisi 2014./15.. Bookmark the permalink.