Orgulje

Glazbena škola u Varaždinu prva je glazbena škola u Hrvatskoj koja je uvela orgulje kao glavni predmet. Odjel je započeo s radom 13.rujna 1993. god. prema nastavnom planu i programu što ga je priredio akademik Anđelko Klobučar, a verificiralo Ministarstvo prosvjete i športa, klasa: 602-01/92-01-184 urbroj: 532-08/92-01 od 6.studenog 1992.god.
Prvi inicijator za otvaranje odjela bio je prečasni msgr. Alojzije Domislović, dekan i lektor Zbornog Kaptola Varaždinsko-čazmanskog u Varaždinu. Zahvaljujući ovom izuzetnom poznavaocu i ljubitelju glazbe, te njegovim iznimnim zalaganjem i naporima, varaždinska Katedrala dobila je 1990.god. nove velike orgulje koje je postavio njemački graditelj i restaurator orgulja Wolfgang Julius Braun. Isti graditelj orgulja poklonio je Glazbenoj školi orgulje tvrtke Link (dva manuala, pedal i sedam registara), budući da je ideja o otvaranju odjela naišla na podršku tadašnjeg ravnatelja, prof. Stjepana Srake. Orgulje su postavljene u velikoj koncertnoj dvorani palače Erdödy. Uz nastavu orgulja koja se većim dijelom odvija u palači Erdödy, učenici se tijekom školovanja upoznaju i s drugim različitim tipovima instrumenata u crkvama Varaždina i okolice. Za vježbanje se koristi instrument u koncertnoj dvorani škole, a od 2004.god. još jedan, instaliran u učionicu za orgulje zahvaljujući W.J.Braunu. Oba donirana instrumenta nisu nova. Stoga bi u dogledno vrijeme školi bio potreban novi, veći instrument u koncertnoj dvorani koji bi zadovoljio sve potrebe javnog nastupa učenika u okviru škole.
Zahvaljujući susretljivosti varaždinske Biskupije, dio nastave izvodi se i u varaždinskoj Katedrali. Također, tamo se održavaju godišnji ispiti i maturalni koncerti.
Učenici odjela za orgulje do sada su se predstavili u slijedećim gradovima i mjestima: Varaždinske Toplice, Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u Varaždinu, Bartolovec, Koprivnica, Biškupec, Vinica, Prelog, Marija Bistrica, Čakovec, Toplički Svibovec, Velika koncertna dvorana palače Erdödy, Koprivnički Bregi, Remetinec, Vratišinec, Sv.Ilija, Kneginec Gornji, Ferdinandovac, Virovitica Križevci, Pula, Zadar, Šibenik, Ljubljana, Beč i Bad Ischl.
Mladi orguljaši redovito sudjeluju na županijskim i državnim natjecanjima, te seminarima za orgulje u okviru ˝Šibenske ljetne orguljaške škole˝. Prvi predavač odjela za orgulje od 1993. do 1996.god. bio je prof. Mario Penzar, docent Muzičke akademije u Zagrebu. Školske godine 1996./1997. orgulje je predavala Eva Košir, apsolventica orgulja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 1997.god. predaje mr. Natalija Imbrišak, a šk.god. 2000./2001. dio satnice na odjelu radila je i prof. Martina Lazar. Do sada je na odjelu za orgulje maturiralo dvadeset učenika. Od šk.god. 2001./2002. postoji i mogućnost upisivanja orgulja kao fakultativnog predmeta. Od tada do danas orgulje je fakultativno upisalo desetero učenika. Nakon srednjeg školovanja, desetero učenika nastavilo je studij na slijedećim ustanova ma: Muzička akademija u Zagrebu, Institut za crkvenu glazbu ˝Albe Vidaković˝ u Zagrebu,
Höchschule für Musik und Darstellende Kunst u Grazu i Beču, te Konzervatorij ˝Giuseppe Tartini˝ u Trstu. Jedan učenik zainteresiran za gradnju orgulja nastavio je svoje obrazovanje u orguljarskoj radionici Wolfganga Juliusa Brauna.

prof.: Natalija Imbrišak

nastavni plan SGŠ