Trombon

Trombon je limeni puhaći instrument koji se sastoji od tri dijela: usnika, korpusa te povlačka ( popularno zvanog “cuga” ). Svira se vibriranjem usnica pomoću zraka i povlačenjem povlačka. Ima lijep, mekan zvuk. Najpoznatiji skladatelji koji su pisali za trombon su Bach, Mozart i Rimski-Korsakov.

prof. Petar Prepelić

nastavni plan SGŠ
nastavni plan OGŠ