Područni odjel

Područni odjel Osnovne glazbene škole u Lepoglavi otpočeo je s radom školske 1995./96. godine temeljem Suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa klasa: 602-02193-01-732 urbroj: 532-02-6/4-95-01 od 12.05. 1995.

Poticaj za otvaranje područnog odjela dao je 1993. godine Jole Knežević, ravnatelj Osnovne škole Ante Starčević u Lepoglavi, a Glazbena škola u Varaždinu u tome ga je svesrdno poduprla, pa je tako, nakon dvije godine intenzivne administrativne prepiske, otvaranje Odjela napokon odobreno.
Zamisao da se otvori područni odjel u Lepoglavi proistekla je iz toga što mnogi učenici iz tog kraja nastavljaju školovanje u Glazbenoj školi u Varaždinu i iz činjenice da su postojale materijalne pretpostavke za takav odjel. Osnovna škola Ante Starčević nudila je naime odgovarajući prostor za držanje nastave i već je tada u posjedu imala određen broj instrumenata pri čemu su na raspolaganje stavljeni i instrumenti mjesnog Puhačkog orkestra. Učenici škole su osim toga u provedenoj anketi pokazali velik interes za takvu vrst školovanja, a postojao je i stručni kadar: u samoj su školi bila zaposlena dva profesora glazbene kulture s punim radnim vremenom, dok u Lepoglavi živi nekoliko akademskih muzičara koji su bili spremni uključiti se u rad Odjela.
Prve školske godine 1995./96. upisano je 58 učenika. Uz solfeggio koji je obvezan za sve učenike, prve dvije godine bili su zastupljeni sljedeći predmeti: klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, truba, trombon, i udaraljke. Treće školske godine -uveden je i rog.

Sandra Šincek, prof.  – solfeggio, zbor
Želimir Dubovečak, prof. – klarinet
Izak Jagec, mag.mus.  – klavir