Violina i viola

Violina

je gudački instrument nastao od skupine starih gudačkih instrumenata koji su se svirali da braccio. Premda se obitelj violina ubrzo raširila Europom, prema nekim dokazima tvrdi se da je rođena u Italiji.

Dijelovi violine:
a) REZONANTNO TIJELO ili CORPUS
– sastoji se od gornje ploče (glasnjače), oboda, konjića, dušice,
2 f otvora i žičnjaka
– dodatni dio je podbradak za lakše pridržavanje violine

b) VRAT-donji dio (zaobljen i gladak) i gornji dio-hvataljka

c) GLAVA-u obliku puža sa 4 vijka za ugodbu

d) ŽICE-4 žice-ugodba je u kvintama –e2-a1-d1-g-feinstimmer-
služi za fino ugađanje žica

e) GUDALO-sastoji se od štapa koji ima gornji dio (vrh) i donji dio
(žabica) i od struna izrađenih od konjskog repa

Tehnika sviranja:
– desna ruka proizvodi ton prstima i gudalom
– lijeva ruka služi za određivanje tonske visine

Pokreti gudala:
– omogućuju raznovrsnu artikulaciju
– legato, non legato ili detache, spiccato, tremolo, pizzicato

Ostale tehnike:
col legno, vibrato, fažoleti (prirodni, umjetni)

Boja zvuka:
– ako je gudalo bliže konjiću-sul ponticello
– ako je gudalo bliže hvataljci-sul tasto

Najpoznatiji graditelji gudačkih instrumenata:
Andrea i Nicolo Amati, Antonio Stradivari i Giuseppe del Gesu Guarneri

Najpoznatiji violinistički virtuozi:
Barok

  • – ARCANGELO CORELLI
  • – GIUSEPPE TARTINI
  • – NICCOLO PAGANINI

20.st.

  • – FRITZKREISLER
  • – DAVID OSSTRAH
  • – YEHUDI MENUHIN
  • – STEPHAN MILENKOVICH

Viola

je instrument koji spada u žičana glazbala, a budući da imamo 3 vrste žičanih glazbala (gudačka, trzalačka i udaračka) viola je ŽIČANI GUDAČKI instrument.
Ona je jedan od najstarijih gudačkih instrumenata – razvija se u 15.i 16.st. i to iz dvaju instrumenata: TRUBADURSKE VIELE i FIDEL MINNESANGERA.
Viola je istog oblika kao violina, samo nešto veća od nje, pa tako od 16.st. imamo viola različitih veličina i vrsta: viola da braccio, viola da gamba, viola d’amour, di bordone, quinton, diskant, alt, tenor, bas, da sapella (tal.= rame), viola bastarda.
Viola konačan oblik dobiva u Italiji, a u povijesti (s obzirom na način sviranja) razlikujemo 2 vrste viola: VIOLA da BRACCIO(tal.=ruka) i VIOLA da GAMBA (tal.=noga).
Viola ima 4 žice ugođene u kvintama-c (mali), g (mali), d1 i a1.
U orkestru se nalazi između violina i violončela, a odgovara tenoru.
Zvuk današnje viole je mekan, pa čak i turoban.
Dionica viole se bilježi u alt ključu, a u višim položajima i u violinskom ključu.
Poznati virtuozi su: NICCOLO PAGANINI, LIONEL TERTIS, WILLIAM RIDDLE.

prof.: Benjamin Šambar
prof.: Dragutin Matišić
prof.: Miljenko Pohulek
prof.: Lidija Bobić 

nastavni plan SGŠ
nastavni plan OGŠ