Gudački

Gudački odjel svakako ide u red odjela Glazbene škole s najsjajnijom i najdužom tradicijom. U posljednjih četrdeset godina na ovom je odjelu odgojen niz vrsnih glazbenika koji danas djeluju u svim našim eminentnim orkestrima – Zagrebačkoj filharmoniji u kojoj je niz godina koncertmajstor bio Augustin Detić, a Dunja Sever-Žerjav zamjenica koncertmajstora, Simfonijskom orkestru HRT Zagreb, u Operi HNK Zagreb, Mariborskoj operi, Zagrebačkim solistima u kojima su djelvali Andrija Potroško, Milan Čunko i Jože Haluza, Varaždinskom komornom orkestru itd. – ili podučavali gudačke instrumente na glazbenim školama diljem Hrvatske, a neki od njih i na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Zahvaljujući predanom radu nastavnika Đure Horvata kod kojeg su srednju školu završili gotovo svi violinisti srednje i mlade generacije, Odjel je bio pretežno “violinistički”. Posljednjih dvadeset godina jednako kvalitetno su zastupljeni i ostali gudački instrumenti, a u posljednjih petnaest i gitara.

Na Odjelu se dakle podučavaju svi gudački instrumenti – violina, viola, violončelo, kontrabas i gitara. Od ostalih predmeta podučavaju se još komorna glazba, korepeticija i gudački orkestar.
Trenutno na odjelu radi ukupno devet profesora: tri profesora violine, jedan profesor violončela, jedan profesor kontrabasa i četiri profesora gitare.

Učenici Odjela redovito sudjeluju na internim, javnim i drugim priredbama u školi, gradu, zemlji i inozemstvu. Također redovito sudjeluju i osvajaju nagrade na županijskim, državnim i medunarodnim natjecanjima. Iznimno velik broj učenika Gudačkog odjela završio je studij na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Odjel redovito održava suradnju s Muzičkom akademijom u Zagrebu i profesorima Gudačkog odjela Akademije.