Administrativno tehnički

Sunčana Medved, upr. pravnik – tajnica Škole

Vlatka Gradiček, dipl.iur. – tajnica Škole (zamjena)

Zdravko Štefić, oec. – administrator
Ana Žnidarić – računovođa

Mirka Varga, inf. – računovođa
Darko Križnik – domar

Spremačice:
Nataša Bakija
Ana Boršćak
Verica Košir
Ana Pocedulić