Obavijest o ljetnom radnom vremenu

Za vrijeme ljetnih praznika
Glazbena škola u Varaždinu je otvorena:
Ponedjeljak, 9.7.2018. – ponedjeljak, 16.7.018. – od 7 do 19 sati
Utorak, 17.7.2018. – petak, 20.7.2018. – od 8 do 13 sati
Ponedjeljak, 23.7.2018. – petak, 27.7.2018. Škola je zatvorena
Ponedjeljak, 30.7.2018. – petak, 17.8.2018. – od 8 do 13 sati
Srijeda, 15.8.2018. – Škola je zatvorena
Ponedjeljak, 20.8.2018. – petak, 31.8.2018. – od 7 do 18 sati

U periodu od 9.7.2018. do 20.7.2018. i od 30.7.2018. do 17.8.2018.
Tajništvo (soba 6 ili 7) će primati stranke od 8 do 13 sati.

U periodu od 9.7.2018. do 20.7.2018. Računovodstvo (soba 7b)
prima stranke od 8 do 13 sati.
Računovodstvo ne radi od 23.7. do 14.8.2018.

Obavijest od Obavijesti. Bookmark the permalink.