Dopunski rad 23. lipnja – 7. srpnja 2017.

Dopunski rad će se odvijati u razdoblju od 23. lipnja do 7. srpnja 2017. godine.

Učenik koji je upućen na dopunski rad je dužan s predmetnim nastavnikom dogovoriti raspored odvijanja dopunske nastave.

U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje prolaznu ocjenu.

S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.

Ako se učeniku ne zaključi prolazna ocjena, učenik se upućuje na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.

Raspored dopunskog rada je dostupan u dolje navedenom dokumentu:

DOPUNSKI RAD

Obavijest od Obavijesti. Bookmark the permalink.