Dogovor za nastavu – 8. rujna 2014.g. – pripremno obrazovanje i srednja glazbena škola

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

 

DOGOVOR S RAZREDNICIMA:

RAZRED RAZREDNIK 08.RUJAN 2014. – sati SOBA
1.PR PREDRAG KROBOT 10,00 ili 16,00 15
2.PR MARGARETA MATIŠIĆ 10,00 ili 16,00 Mala koncertna dvorana
1.A MARIJA PUCKO 10,00 12
2.A IVAN MEŽNARIĆ 10,00 14
3.A JANKO GUŠIĆ 10,00 Caritas – soba 20
4.A LIDIJA ĐIDARA 10,00 13
1.B Zamjena za P. Zidarić 16,00 12
2.B BOŽICA TUĐAN 16,00 13
3.B KRISTINA KRIŽANIĆ 16,00 14
4.B VALENTINA BAŠNEC 16,00 Caritas – soba 20

Učenici koji će u Glazbenoj školi u Varaždinu pohađati i općeobrazovne i glazbene predmete su svrstani u razrede s oznakom “A”, a učenici koji pohađaju samo glazbene predmete su u “B” razredu.

Dogovor za individualnu nastavu: 10,30 h ili 16,30 h

Obavijest od Obavijesti, Srednja glazbena škola. Bookmark the permalink.